از دیگر خدمات قابل‌توجه شرکت پارا استقرار سیستم مدیریت بهره‌وری می‌باشد که شامل استقرار سیستم و سنجش بهره‌وری و ارائه راهکارهای ارتقاء و بهبود بهره‌وری می‌باشد همچنین شرکت با کمک تیم باتجربه خود می‌تواند همراه مشتری در مسیر ارتقاء بهره‌وری باشد.

بدون شک، یکی از اهداف و آرزوهای ملّت‌ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز است؛ که بهترین راه شناخته‌شده برای رسیدن به آن، توسعه» است. امروزه تأکید بر توسعه پایدار، یکی از محورهای اساسی در سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها به شمار می‌آید. تا از طریق آن، استانداردهای زندگی را در جامعه خویش بهبود بخشند. استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه‌ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به‌عبارت‌دیگر، کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می‌کند.

برای ارتقای استاندارد زندگی باید غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت بیشتر و با کیفیتِ بهتر، تولید شود. افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت کالاها و خدمات، می‌تواند از طریق افزایش نهاده‌های نیروی کار و سرمایه صورت پذیرد و یا این‌که از منابع موجود به‌صورت کاراتر ( یعنی توأم با بهره‌وری ) استفاده به عمل آید.

به‌عبارت‌دیگر، می‌توان چنین گفت که هدف بهره‌وری، عبارت است از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع، نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان و… به شیوه‌ای عملی و با کاهش هزینه‌های تولید، به‌منظور گسترش بازار، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، به شکلی که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف‌کنندگان باشد.

و خلاصه این‌که بهره‌وری، نگرشی فرهنگی است که در آن، انسان، فعالیت‌های خود را هوشمندانه ـ خردمندانه انجام می‌دهد تا بهترین نتیجه را در جهت دست‌یابی به اهداف مادی و معنوی به دست آورد.

ازآنجاکه منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهره‌وری به‌عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می‌کند. در جهان امروز، با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهره‌وری بیشتر، ـ چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای درحال‌توسعه امری حیاتی و ضروری است.

افزایش بهره‌وری، موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بیشتر می‌شود. با بهبود بهره‌وری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب‌تری دست خواهند یافت و درعین‌حال، فرصت‌های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره‌وری بالاتر، از یک‌سو موجب افزایش کیفیت کالاها و درعین‌حال کاهش قیمت‌ها شده، و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می‌دهد.

معیار توسعه‌یافتگی هر کشوری به میزان بهره‌گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن، تعریف می‌شود. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره‌وری در سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی کشورهاست. نقش مثبت بهره‌وری در افزایش رفاه ملّی اکنون به‌طور قطعی پذیرفته شده است.

ازآنجاکه بهره‌وری، عاملی برای رشد تمام معیارهای زندگی به شمار می‌آید، رشد بهره‌وری، نباید تنها اهداف تجاری و افزایش سود در کسب‌وکار را مدّ نظر داشته باشد؛ بلکه باید تمام جوانب زندگی و همه بخش‌های جامعه را در برگیرد.

بدون آگاهی از میزان بهره‌وری سازمان مشتری ، نمی‌توان به نتایج قابل‌توجهی در سازمان دست‌یافت. لذا سنجش بهره‌وری در یک سازمان می‌تواند میزان بهره‌وری را در مقایسه با متوسط صنعت در سطوح محلی، کشوری و جهان نشان دهد . و روند رشد بهره‌وری در طول سال‌های فعالیت شرکت مشتری را بیان کرده و مدیریت سازمان را در اتخاذ تصمیمات استراتژیک یاری نماید .