ارزیابی عملکرد به‌عنوان نقطه شروع ایجاد هرگونه بهبود در سازمان‌ها به شمار می‌آید. شناسایی نقاط قوت و ضعف که از مراحل اولیه برنامه‌ریزی استراتژیک می‌باشد، نیز از خروجی‌های ارزیابی عملکرد به‌ شمار می‌آید. برای رسیدن به هدف مذکور، مدل آسیب‌شناسی (عارضه‌یابی) سازمانی به‌عنوان ابزاری قدرتمند در جهت شناسایی نقاط قابل‌بهبود می‌باشد.

این مدل که اساس آن بر مبنای مدل EFQM می‌باشد وضعیت موجود سازمان را اسکن نموده و تصویری نسبتاً جامع از عملکرد کلیه واحدهای سازمان ارائه می‌دهد. سپس عملکرد را نسبت به رقبا مقایسه نموده و نقاط قابل‌بهبود استخراج می‌شود. نقاط قابل‌بهبود همان فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب سازمان می‌باشند که با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب، سازمان را به سمت تعالی و کسب سرآمدی هدایت می‌کنند.

سازما‌ن‌ها با انجام فرآیند عارضه‌یابی به مشکلات و ايرادهاي موجود در سازمان پی برده و سپس با تعریف پروژه‌های بهبود قدم اول را برای آماده‌سازی خود در مسیر رشد و تعالی برمی‌دارند. عارضه‌یابی به‌عنوان یکی از ابزارهای اولیه و مفید برای سازمان‌هایی است که در اندیشه تعالی بوده و سعی دارند در این راه قدم بگذارند . اصولاً سازمانی متعالی است که کیفیت خروجی‌های آن مورد رضایت مشتریان ، مصرف‌کنندگان ، کارکنان ، سهامداران ، تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و جامعه قرار گیرد. درعین‌حال بسياری از اوقات سازمان‌ها در جهت رفع مشكلات سازماني خود تنها نشانه‌هاي مشكلات را حل مي‌كنند به‌جای آنكه به شناسايي ريشه مشكلات و رفع آن‌ها اقدام نمايند.

ارزیابی سازمان با کمک روش RADAR  می‌تواند میزان بلوغ سازمان را مشخص نموده و جایگاه سازمان مشتری را در مسیر تعالی نشان دهد . این روش ارزیابی با کمک ارزیابان باتجربه و آشنا به مدل RADAR  انجام می‌شود و خروجی ارزیابی می‌تواند نقاط قوت و فرصت‌های بهبود را شناسایی نموده و سپس نسبت به اولویت‌بندی فرصت‌های بهبود اقدام گردد .

تعریف پروژه‌های بهبود بر اساس اولویت‌بندی فرصت‌ها می‌تواند سازمان را در طول زمان حیات به سمت تعالی هدایت نماید . ارزیابی بر اساس مدل RADAR  از دیگر خدمات شاخص این شرکت می‌باشد که با کمک همکاران باتجربه و با همراهی مشتریان انجام می‌شود .