خدمات مشاوره شرکت به‌گونه‌ای ارائه می‌گردد که بتواند بخش گسترده‌ای از خدمات موردنیاز مشتریان شامل استانداردها ، مدل‌ها و ابزارهای مدیریتی موردنیاز مشتریان را تأمین نماید .

همراهی مشتریان در استقرار سیستم‌ها و ابزارهای مدیریتی موردنیاز، در این بخش قابل‌دسترسی می‌باشد.

مبنای عمده خدمات، استانداردهای مدیریت می‌باشد که بر اساس مهم‌ترین نیازهای مشتریان انتخاب شده و گروه کارشناسان باتجربه از سراسر کشور، دانش و تجارب خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند . این استانداردها به شرح ذیل می‌باشند:

ISO 9001 : سیستم مدیریت کیفیت

ISO 14001 : سیستم مدیریت محیط‌زیست

OHSAS 18001 : سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

ISO 22000 : سیستم مدیریت  بهداشت و ایمنی مواد غذایی

ISO 27001 : سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ISO 10002 : سیستم مدیریت بازخورد شکایات مشتریان

ISO 10004 : سیستم مدیریت ارزیابی رضایت مشتریان

ISO 26000 : سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی

ISO/TS 16949 : سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو

ISO/TS 29001 : سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی

ISO 10015 : سیستم مدیریت کیفیت آموزش

ISO 17025 : سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌های آزمون

ISO 15189 : سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌های پزشکی

ISO 10668 : سیستم مدیریت کیفیت ارزش‌گذاری برند

ISO 31000 : سیستم مدیریت ریسک

ISO 50001: سیستم مدیریت انرژی

ISO 20000: سیستم مدیریت فنّاوری اطلاعات

HACCP : تجزیه‌وتحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی

GMP : تمرین فرآوری خوب مواد غذایی و دارویی

HSE :  مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه‌ای و محیط‌زیست

IMS : سیستم مدیریت یکپارچه

CE : مجوز صادرات محصول به اروپا

SFBB : غذای ایمن ، کسب‌وکار بهتر ، مخصوص رستوران‌ها و فست‌فودها

IWA 1 : استاندارد مراکز درمانی

IWA : استاندارد مراکز آموزشی

ISO 22301: مدیریت تداوم کسب‌وکار